Lista produktów

Professional Telematic Alarm

Pliki do pobrania

Karta Professional Telematic
Alarm+BAK-Q

Zdjęcia

PTA BAK-Q

Professional Telematic Alarm+BAK-Q

Nr homologacji PTA: E20*10R06/01*004762*00
Nr homologacji BAK-Q: E20 10R04 3805

PTA + BAK-Q to dedykowany zestaw alarmowy zabezpieczający przed kradzieżą paliwa ze zbiorników w pojazdach ciężarowych, maszynach roboczych, budowlanych i innych sprzętach specjalistycznych.

Urządzenie PTA jest profesjonalną centralą alarmową klasy Premium, wykorzystującą elementy najwyższej jakości, zintegrowane wraz z syreną alarmową w jednej hermetycznej, metalowej obudowie. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej oprócz sygnalizacji dźwiękowej PTA powiadamia o tym zdarzeniu użytkownika za pomocą wiadomości SMS. Monolityczna, solidna konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pracę w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.

Urządzenie BAK-Q jest cyfrową wersją korka wlewu paliwa umożliwiającą ciągłe monitorowanie momentu otwarcia i zamknięcia baku, opcjonalnie wyposażoną w mechaniczne zabezpieczenie przed umieszczeniem w zbiorniku węża umożliwiającego spuszczenie paliwa.

Urządzenie PTA wyposażone w cyfrowe korki BAK-Q stanowi dedykowany zestaw chroniący paliwo w zbiorniku. Centrala alarmowa na bieżąco monitoruje stan zamknięcia korka jednocześnie zapewniając ciągłość działania w przypadku odłączenia zasilania w pojeździe lub maszynie.

Całość zestawu została przystosowana do samodzielnego montażu niewymagającego korzystania z usług wyspecjalizowanego serwisu.

Funkcje alarmowe

PTA + BAK-Q to zestaw alarmowy z własnym zasilaniem awaryjnym gwarantującym pełną sprawność systemu zabezpieczenia zbiorników paliwa przy braku zasilania głównego.

Najważniejsze funkcje alarmowe:

 • sygnał dźwiękowy z wbudowanej syreny po wykryciu zdarzenia alarmowego (nieautoryzowane otwarcie wlewu paliwa),
 • dźwiękowe powiadomienia o stanie alarmu (np. uzbrojony, rozbrojony, stan serwisowy),
 • uzbrajanie alarmu za pomocą pilota lub w trybie bezobsługowym,
 • ponowne automatyczne uzbrajanie alarmu po przypadkowym rozbrojeniu,
 • inteligentna funkcja automatycznego uzbrajania,
 • funkcja Panic Button - załączenie syreny pilotem, tzw. antynapad,
 • zdarzenia generujące alarm:
  • otwarcie korka wlewu paliwa,
  • sabotaż urządzenia lub instalacji (demontaż, otwarcie urządzenia PTA, uszkodzenie przewodów podłączeniowych),
  • odłączenie zasilania głównego,
  • aktywacja ręczna alarmu, tzw. antynapad – Panic Button.

Komunikacja urządzania PTA z użytkownikiem.

W zależności od zaprogramowanego trybu pracy alarmu zdarzenia wysyłane są:

 • do zapisanych w urządzeniu maksymalnie 4 użytkowników, poprzez wiadomości SMS zawierające szczegółowe informacje o zdarzeniu i jego lokalizacji na mapie oraz poprzez połączenie głosowe (PTA zadzwoni do użytkownika),
 • na zintegrowany z PTA serwer firmy świadczącej usługi ochrony mienia.

Aktywacja funkcji powiadomień SMS możliwa jest po zainstalowaniu w centrali PTA karty SIM dowolnego operatora. Istnieje opcja zastosowania karty przedpłaconej (karta bezabonamentowa). Centrala PTA posiada dodatkową funkcjonalność weryfikująca m.in. stan zasilenia konta oraz jego ważność.

Specyfikacja techniczna Professional Telematic Alarm+BAK-Q korek
 • Zasilanie układu od +7V do +36V.
 • Temperatura pracy od -30⁰C do +70⁰C.
 • Syrena alarmowa zintegrowana z obudową, szczelność IP67, głośność 104dB.
 • 2 wejścia przypisane do obsługi cyfrowych korków BAK-Q.
 • Wewnętrzny czujnik wilgotności i temperatury (kontrola stanu elektroniki).
 • Radiolinia dwukierunkowa 868,35MHz - obsługa pilota.
 • Obudowa aluminiowa, odlew ciśnieniowy, malowana proszkowo, szczelność IP67.
 • Wymiary:
  • wysokość: 205 mm,
  • szerokość: 150 mm,
  • głębokość: 75 mm.
 • Klasa szczelności: IP67.
 • Waga: 800 g.

PTA BAK-Q

Professional Telematic Alarm+BAK-Q

Nr homologacji PTA: E20*10R06/01*004762*00
Nr homologacji BAK-Q: E20 10R04 3805

PTA + BAK-Q to dedykowany zestaw alarmowy zabezpieczający przed kradzieżą paliwa ze zbiorników w pojazdach ciężarowych, maszynach roboczych, budowlanych i innych sprzętach specjalistycznych.

Urządzenie PTA jest profesjonalną centralą alarmową klasy Premium, wykorzystującą elementy najwyższej jakości, zintegrowane wraz z syreną alarmową w jednej hermetycznej, metalowej obudowie. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej oprócz sygnalizacji dźwiękowej PTA powiadamia o tym zdarzeniu użytkownika za pomocą wiadomości SMS. Monolityczna, solidna konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pracę w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.

Urządzenie BAK-Q jest cyfrową wersją korka wlewu paliwa umożliwiającą ciągłe monitorowanie momentu otwarcia i zamknięcia baku, opcjonalnie wyposażoną w mechaniczne zabezpieczenie przed umieszczeniem w zbiorniku węża umożliwiającego spuszczenie paliwa.

Urządzenie PTA wyposażone w cyfrowe korki BAK-Q stanowi dedykowany zestaw chroniący paliwo w zbiorniku. Centrala alarmowa na bieżąco monitoruje stan zamknięcia korka jednocześnie zapewniając ciągłość działania w przypadku odłączenia zasilania w pojeździe lub maszynie.

Całość zestawu została przystosowana do samodzielnego montażu niewymagającego korzystania z usług wyspecjalizowanego serwisu.

Funkcje alarmowe

PTA + BAK-Q to zestaw alarmowy z własnym zasilaniem awaryjnym gwarantującym pełną sprawność systemu zabezpieczenia zbiorników paliwa przy braku zasilania głównego.

Najważniejsze funkcje alarmowe:

 • sygnał dźwiękowy z wbudowanej syreny po wykryciu zdarzenia alarmowego (nieautoryzowane otwarcie wlewu paliwa),
 • dźwiękowe powiadomienia o stanie alarmu (np. uzbrojony, rozbrojony, stan serwisowy),
 • uzbrajanie alarmu za pomocą pilota lub w trybie bezobsługowym,
 • ponowne automatyczne uzbrajanie alarmu po przypadkowym rozbrojeniu,
 • inteligentna funkcja automatycznego uzbrajania,
 • funkcja Panic Button - załączenie syreny pilotem, tzw. antynapad,
 • zdarzenia generujące alarm:
  • otwarcie korka wlewu paliwa,
  • sabotaż urządzenia lub instalacji (demontaż, otwarcie urządzenia PTA, uszkodzenie przewodów podłączeniowych),
  • odłączenie zasilania głównego,
  • aktywacja ręczna alarmu, tzw. antynapad – Panic Button.

Komunikacja urządzania PTA z użytkownikiem.

W zależności od zaprogramowanego trybu pracy alarmu zdarzenia wysyłane są:

 • do zapisanych w urządzeniu maksymalnie 4 użytkowników, poprzez wiadomości SMS zawierające szczegółowe informacje o zdarzeniu i jego lokalizacji na mapie oraz poprzez połączenie głosowe (PTA zadzwoni do użytkownika),
 • na zintegrowany z PTA serwer firmy świadczącej usługi ochrony mienia.

Aktywacja funkcji powiadomień SMS możliwa jest po zainstalowaniu w centrali PTA karty SIM dowolnego operatora. Istnieje opcja zastosowania karty przedpłaconej (karta bezabonamentowa). Centrala PTA posiada dodatkową funkcjonalność weryfikująca m.in. stan zasilenia konta oraz jego ważność.

Specyfikacja techniczna Professional Telematic Alarm+BAK-Q korek
 • Zasilanie układu od +7V do +36V.
 • Temperatura pracy od -30⁰C do +70⁰C.
 • Syrena alarmowa zintegrowana z obudową, szczelność IP67, głośność 104dB.
 • 2 wejścia przypisane do obsługi cyfrowych korków BAK-Q.
 • Wewnętrzny czujnik wilgotności i temperatury (kontrola stanu elektroniki).
 • Radiolinia dwukierunkowa 868,35MHz - obsługa pilota.
 • Obudowa aluminiowa, odlew ciśnieniowy, malowana proszkowo, szczelność IP67.
 • Wymiary:
  • wysokość: 205 mm,
  • szerokość: 150 mm,
  • głębokość: 75 mm.
 • Klasa szczelności: IP67.
 • Waga: 800 g.

Pliki do pobrania

Karta Professional Telematic
Alarm+BAK-Q